Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Psykosyntes

Psykosyntesen ser till det friska i varje individ. Den fokuserar mer på människans möjligheter och mindre på hennes begränsningar. Den utgår från att var och en av oss bär på en unik potential.

Psykosyntesen ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar med varandra. Hur samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt.

Det är Roberto Assagioli (1888-1974) som är psykosyntesens fader. Han var italiensk psykiatriker och lärjunge till Freud, men bröt ganska snart med psykoanalysen eftersom han tyckte att den var alldeles för begränsad och med för stort fokus på det sjuka hos människan. Assagioli såg människan som en frisk individ som tidvis kan fungera sämre. 

I varje problem vi upplever, i varje svårighet vi går igenom och i det vi upplever som en brist hos oss själva - där vilar ett frö till personlig utveckling och mognad.

Samtalet

Alla samtal ser olika ut, och alla samtal är unika.

Det viktiga för mig är att skapa ett tryggt rum utan stress och krav. Ett rum där du kan vara precis den du är.

Det finns en rad olika faktorer som gör att någon väljer att gå i terapi/coachning. Det kan handla om en längtan efter att utveckla sig själv, att titta närmre på sina relationer, att få stöd i en kris eller bara få en stund över för att stilla sina tankar.

Jag träffar oftast mina klienter i en session som varar 60 minuter. Det finns även de som vill komma dubbelsession (1.5 timme) Vissa kommer varje vecka, andra mer sällan.

Kostnad

Kostnaden för en session ser lite olika ut beroende på om du vill komma 60 eller 90 minuter och beroende på om du väljer att komma för ren terapi, coachning eller YogaTalk eller mitt coachningskoncept Create Space and Peace for You. Kontakta mig på [email protected] för mer info

Avbokningsregler

Om du får förhinder vill jag att du meddelar detta senast ett dygn (24 timmar) innan sessionen börjar. Om detta inte görs debiteras du för sessionen. Förhinder meddelas alltid via telefon.

Kontakt: Maria Forslund,0736-194419, [email protected]

Mottagning: Mamita Sthlm, VIkingagatan 29, Stockholm

0